SAYGI
KURUMSAL

KALİTE POLİTİKAMIZ

Yönetimin liderliği ve sorumluluğunda, tüm çalışanların gönüllü katılımıyla; insan kaynaklarını, süreçleri ve sistemleri sürekli iyileştirerek, tüm sağlık faaliyetlerinde hasta odaklı hizmet anlayışını bir felsefe ve yaşam biçimi olarak gerçekleştirmektir.

Bu politika şu temeller üzerine inşa edilmiştir;

Liderliği ve Sorumluluğu, Saygı Hastanesi'nde yönetim, modern hastanecilik anlayışında hasta odaklı kalite anlayışının öneminin farkındadır. Yönetim bu alandaki sorumluluklarını yerine getirirken tüm süreçlere öncülük etmeyi ilke olarak benimsemiştir. Bu ilke doğrultusunda "Kalite Yönetim Sistemi"kurmuş ve uygulamaya koymuştur. Kalite sisteminin yönetim için öngördüğü sorumluluklar, dokümanlar ve kayıtlar "Kurum Kalite El Kitabı"nda ve "Kalite Doküman Sistemi"nde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Çalışanların Gönüllü Katılımı, Saygı Hastanesi'ne göre ; "hastaların memnuniyeti çalışanlarının memnuniyeti ile doğru orantılıdır". Dolayısıyla çalışanlarına güvenli ve huzur içerisinde bir iş ortamı oluşturmak, kurum içi iletişimi geliştirmek ve çalışanlarının ihtiyaçlarına azami derecede cevap verebilmek Saygı Hastanesi'nin önceliğidir. Bu anlayış çalışanların kalite süreçlerinde gönüllü olarak rol almalarını sağlayacaktır. Sürekli İyileşme ve Hedeflerle Yönetim, Saygı Hastanesi, kurulduğu günden bu yana daha iyiyi hedefleyerek, sürekli iyileştirme çalışmalarını kurumsal kültürünün bir parçası haline getirmiştir. Bu doğrultuda; tüm süreçlerde "planla, yap, kontrol et, olgunlaştır" döngüsü işletilmektedir. Hasta ihtiyaç ve beklentileri sürekli izlenerek, genel hedefler revize edilmekte ve dönemsel hedefler belirlenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda teknolojik gelişmeler yakından takip edilmekte ve tüm süreçler yeni teknoloji ile iyileştirilmektedir. Hasta Odaklı Hizmet Anlayışı, Saygı Hastanesi, hastalarının ihtiyaç ve beklentilerini, "hastalık değil hasta vardır"yaklaşımıyla karşılamaya çalışmakta kişiye özgü çözümler geliştirmektedir. Bu çerçevede; hastalarımızın ihtiyaçlarını baz alarak ortaya çıkmış ve çıkması muhtemel sorunlara takım ruhu ile en hızlı şekilde disiplin ve ilgiyle yaklaşmak, sınır tanımayan bir anlayışla, güler yüzlü, planlı ve dünya standartlarında hizmet vermektedir. Ayrıca hastane içerisinde "iç müşteri" kavramıyla bir sonraki sürece müşteri olarak bakma anlayışı yerleştirilmiştir. Bu politika ile lider bir sağlık kurumu ve etkin bir hastane olmak ve ülke genelinde rekabet etmek hedeflenmektedir.

http://kalite.saglik.gov.tr/

 

SAĞLIĞINIZI YAKINDAN TAKİP EDİN!