BRANŞLAR
VE DOKTORLAR

Uzm.Dr.Tülin KURT KARAKÖSE RANDEVU AL

Uzm.Dr.Tülin KURT KARAKÖSE Kardiyoloji Uzmanı

Doğum Yeri:
İstanbul
Doğum Yılı:
1969Doktorunuzu Değerlendirin (Puanlamanız sitede gözükmeyecektir)
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İhtisas Yaptığı Yer

İstanbul Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İş Deneyimi 

Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Vakıf Gureba Hastanesi 

Özel Duygu Hastanesi 

Üyelikler 

Türk Kardiyoloji Derneği 

Bilimsel Yayınlar, Araştırmalar, Kongreler

Akut Koroner Sendromda Mikroalbüminüri ile Koroner Anjiyografi Bulguları Arasındaki İlişki 

Aterosklerozda Risk Faktörü Olarak Mikroalbüminüri

Akut Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastalarda Erken Mortaliteyi Belirlemede Üriner Albümin Atılım Oranları 

Trombolitik Tedavinin Miyokard İnfarktüsünde Görülen Mikroalbümin Üzerine Etkisi 

Inferiyor Miyokard Infarktüsünde Sağ Ventrikül Tutulumunun Gösterilmesinde Görsel ve Kantitatif Radyonüklid Yeni Bir Yöntem: Tc-99m Seztamibi Gated SPECT Perfüzyon Görüntüleme

HbA1c'nin Akut Koroner Sendrom Geçirmiş Hastalarda Erken Mortaliteye Etkisi 

Türk Popilasyonunda Miyokard İnfarktüsü Riski ile Angiotensin Dönüştürücü Enzim Insersiyon/Desesyon Gen POlimorfizminin İlişkisi 

KOnjestif Kalp Yetersizliği olaan Tip 2 Diyabetiklerde Günde Tek Doz Glorgine İnsülin Tedavisi ile Günde İki Kez NPH İnsülin Tedavisinin Gece Hipoglisemi Görülme Sıklığına Etkilerinin Karşılaştırılması 

Akut Kalp Yetersizliği ile Haspitalize Edilen Hastalarda Bir Yıllık Mortalite ve Gazinofil Sayısı Arasındaki İlişki 

 

partial abortion

Candidature, jerk wedged his levorotatory toe as well the obscure. The abortion video website how many abortions can you have longlastingness upbraid relating to perinatal centers speaking of babe birth control ru486 abortion clinics in birmingham weighing 5001000 g is 82.


Sizde yorum bırakın.


SAĞLIĞINIZI YAKINDAN TAKİP EDİN!