SAYGI
BRANSLAR

Nöroloji ;

Saygı Hastanesi Nöroloji bölümümüz, çeşitli hastalıklarda hastanemiz bünyesindeki Nöroşiruji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Psikiyatri, Radyoloji, Kardiyoloji, İç Hastalıkları, Yoğun Bakım ve Reanimasyon Üniteleri, Biyokimya ve Mikrobiyoloji laboratuvarları ile multidisipliner çalışma sistemiyle hastalarına tanı, tedavi ve takipte hizmet vermektedir.

Nöroloji Bölümünde  ayaktan ve yatarak tanı tedavi ve izlem hizmetleri verilmektedir.Nöroloji Bölümüzün uğraşı alanına giren, beyin kanamaları, baş ağrısı, baş dönmesi serebrovasküler hastalıklar, hareket bozuklukları, kas ve sinir hastalıkları, epilepsi, alzheimer, multipl skleroz, inme ve uyku bozuklukları konularında hastanemizde hizmet verilmektedir.

Gerektiğinde hastanemizde  Tıbbi Görüntüleme ve Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Bölümleri ile yakın işbirliği içinde çalışmalar yürütülmektedir.Kraniyal tomografi veya magnetik rezonans (MR) görüntülemesi, ekokardiografi, ekstrakranial dopler gibi tetkikler hastalarımıza uygulanmakta, alınan sonuçlar hastalarımızın takip ve tedavilerine katkıda bulunmaktadır.Koma, ilerleyici inme, sık tekrarlayan nöbetler gibi hasta yaşamını tehlikeye sokan ciddi durumlarda hastalarımızın takip ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürdürülmektedir.          

Çoğunlukla el ve ayak uyuşmaları gibi şikayetlerle ortaya çıkan nöropatileri değerlendirmek ve bel, boyun fıtığı gibi ağrılı durumların tanısında dinamik bir tanı yöntemi olan EMG (elektromiyonörografi) tetkiki, elektrofizyoloji laboratuarımızda gerçekleştirilmektedir. Distoni hastalarında botulinium toksin enjeksiyon tedavisi uygulanmaktadır.Santral sinir sisteminin birçok hastalığında özellikle de epilepsi hastalığında ayırıcı tanı amacı ile kullanılan EEG (elektroensafolografi) tetkiki de elektrofizyoloji laboratuarımızda yapılabilmektedir.

Nöroloji Bölümünün İlgilendiği Hastalıklar ;
 

 Serebrovasküler hastalıklar( beyin kanaması,  beyin damar tıkanıklıkları)

 Epilepsi

 Hareket bozuklukları(parkinson, tremor, diskinezi, distoni, huzursuz bacak sendromu) 

 Demiyalizan hastalıklar( multiple sklerosis)

 Periferik sinir hastalıkları(Nöropatiler; Guillen barre sendromu)

 Kas ve sinir kas kavşağı hastalıkları(myopatiler, myastenia gravis)

 Baş boyun bel ağrıları( migren, gerilim, servikojenik baş ağrıları, vasküler baş ağrıları)

 Demansiyel sendromlar

 Sistemik ve metabolik nöroloji hastalıkları( hipertansif ensefalopati)

 Omuriliğin travma dışı hastalıklar)spondilotik miyelopati, miyelitler)

 Konuşma bozuklukları

 Uyku Hastalıklar

 
Nöroloji Kliniğince Yapılan Tetkikler ;
 

EEG (Çocuk Büyük, Uyku Uyanıklık)

EMG (Çocuk Büyük)

 
 

SAĞLIĞINIZI YAKINDAN TAKİP EDİN!