Yenidoğan hipertansiyonu

Yenidoğanda tansiyonun beklenen değerlerden yüksek bulunması.

Portal hipertansiyon

Bağırsaktan emilen maddeleri karaciğere getiren toplardamarda (portal vende) kan basıncının artmasıdır.

Primer pulmoner hipertansiyon

Akciğer damarlarında basınç artışı sonucunda meydana gelen bir hastalıktır.

Esansiyel (primer) hipertansiyon

Bilinen bir nedene bağlı olmayan tansiyon yüksekliğidir.

Normalde kan basıncı 120/80 civarındadır.  
Kan basıncı 140/90 veya üzerindeyse kesin hipertansiyondur.

Arteryel hipertansiyon tipiKan basıncı düzeyi
Normal120/80 mmHg ve altı
Prehipertansiyon (Hipertansiyon adayı)120-139/80-89 mmHg
Evre 1140-159/90-99 mmHg
Evre 2160-179/100-109 mmHg
Evre 3180/110 mmHg ve üstü

Renovasküler hipertansiyon

Böbreğe kan getiren atardamarda meydana gelen daralma sonucu ortaya çıkan tansiyon yüksekliği hastalığıdır.

Hipertansiyon

Kan basıncının 140/90 mmHg veya üzerinde olmasına hipertansiyon denir. 


%90-95 hastada nedeni bulunamaz. Buna Primer hipertansiyon denir. 
Nedeni bilinenler arasında ise en sık böbrek ve böbrek damarı hastalıkları yer alır. Bunlara da sekonder hipertansiyon adı verilir. 

En sık belirtisi baş ağrısıdır. 


İlgili Uzmanlarımızİlgili Uzmanlarımız
Uzm.Dr.Tülin KURT KARAKÖSE
(Kardiyoloji Uzmanı)

Dr.Gökhan GÜNAY
(Aile Hekimi)

Dr.Fikret DEMİR
(Aile Hekimi)

Dr.Mustafa KORKUT
(Pratisyen Hekim)

Uzm.Dr.Mustafa AYDOĞDU
(İç Hastalıkları Uzmanı)

Prof. Dr. Reha ERKOÇ
(Profesör Doktor)

Uzm.Dr. Nijat AHMADLI
(İç Hastalıkları Uzmanı)

İlgili Branşlarİlgili Branşlar
Kardiyoloji
Aile Hekimliği
İç Hastalıkları (Dahiliye)

SAĞLIĞINIZI YAKINDAN TAKİP EDİN!