SAYGI
BRANSLAR

Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Birimi;

Psikiyatri Bölümü'nde çocuk, ergen ve erişkin psikiyatrisi alanlarında hizmet verilmektedir. 
Günümüzde hızla değişen dünyada yaşamın kazandığı ivmenin yarattığı değişiklikler karşılaşılan sorunların artmasına yol açmıştır. Bu artışın bir derecede sonucu olarak günlük gerginlikler, kaygılar, sorunlar modern yaşamın ayrılmaz bir parçası olmaktadır. Modern tıp uygulamalarında sağlığın tek başına bedensel iyilikle sınırlı kalmadığını, ruhsal ve sosyal iyilik halinin de arandığını, bütün bu gelişmelerin sonucu olarak psikiyatri uygulamaları ve etkinliklerinin kişinin hangi yaş ve cinsiyette olursa olsun gereksinim duyduğu göz ardı edilemez bir önemi ortaya çıkarmıştır. Bu durumun doğal sonucu olarak psikolojik danışma gereksinimleri, psikiyatrik yardım ve tedavi istekleri artmaktadır. Bu tür yardımlar bireyin hem psikolojik hem de sosyal yaşamını daha sağlıklı ve mutlu sürdürebilmesi için doğal gereksinim özelliğini kazanmıştır.

 Ruh Sağlığı Hastalıkları Bölümü alanları gelen olarak şunlardır:

Intrauterin değerlendirme ve aile, anne bilgilendirme ve yönlendirmeleri

Bebeklik dönemi gelişimsel sorunları (Uyku düzensizlikleri, yeme problemleri)

Gelişim sorunları (Zihinsel, duygusal, bilişsel gelişim sorunları ve bunlara bağlı hastalıklar: zeka gerilikleri, yaygın gelişimsel bozukluklar)

Ağır ruhsal hastalıklar (Şizofreni)

Duygu durum sorunları (Depresyon, iki uçlu duygu bozuklukları)

Anksiyete bozuklukları (Obsessif kompulsif bozukluk, fobiler)

Davranış bozuklukları (Dikkat ve hareket sorunları, yıkıcı davranma)

Yeme sorunları (Anoreksiya, bulimia, obezite)

Tik bozuklukları

Boşaltım sorunları (Gece işemeleri, kaka kaçırma, tuvalet eğitimi)

Uyku sorunları

Cinsel kimlik sorunları (Cinsel gelişim, interseks, mastrübasyon)

Okul sorunları

Duygulanım bozuklukları (Depresyon, iki uçlu duygulanım bozuklukları)

Anksiyete bozuklukları (Obsessif Kompulsif bozukluk, fobiler, panik bozukluk, vb…)

Cinsel uyum sorunları ve cinsel işlev düzensizlikleri

Sanrılı (paranoid) bozukluklar

Ağır ruhsal hastalıklar (Şizofreni)

Organik kökenli ruhsal sorunlar (Bunamalar, madde kötü kullanımı)

İlgili Uzmanlarımızİlgili Uzmanlarımız
Yrd.Doç.Dr.Çetiner ÖZCAN
(Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları)

Uzm. Dr. Ahmet AYYILDIZ
(Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı)

Uzm.Dr.Ayşe TANYILDIZ
(Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı)

SAĞLIĞINIZI YAKINDAN TAKİP EDİN!