SAYGI
BRANSLAR

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ

Saygı Hastanesi, alanında yetkin ve deneyimli ekimiz ile Genel Cerrahi branşının hemen tüm ameliyatlarını gerçekleştirebilecek yeterli alt yapıya sahip ameliyathaneleri ile hizmet vermektedir.  

Genel Cerrahi Uzmanlarımız, tiroid (guatr), safra kesesi, apandisit, fıtık, hemoroid, kıl dönmesi ameliyatlarını sık olarak gerçekleştirmektedirler. Bunun yanı sıra akademik alt yapı ve yurtdışı deneyimine de sahip doktorlarımız, diğer branşlarla ortak- multidisipliner yaklaşım ile yüksek riskli ameliyatlar olarak kabul edilen Reflü Cerrahisi, Onkolojik Cerrahi (kanser ameliyatları), Obezite (şişmanlık) Cerrahisi, Laparoskopik (kapalı) ameliyatlar, Endokrin Sistem Cerrahisi işlemlerini başarı ile gerçekleştirmektedirler.

Bu işlemleri gerçekleştirecek Full HD laparoskopik cihaz sistemleri, ameliyat süresini ve kanamaları azaltan son teknoloji ürünü damar kapama cihazları cerrahlarımızın hizmetindedir.

Cerrahi yoğun bakım ünitemiz ameliyat sonrası dönemde hastalarımızın bakımı için modern cihazlarla hizmet vermektedir. 

Hastanemizde yapılan genel cerrahi ameliyatları daha detaylı olarak şu şekildedir:

Onkolojik Cerrahi (kanser cerrahisi), meme kanseri, tiroid kanserleri, mide- barsak-rektum kanserleri, karaciğer tümörleri, pankreas tümörlerine ait ameliyatlar

Endokrin Cerrahisi kapsamında; tiroid kanserleri, adrenal -  böbrek üstü bezi tümör ameliyatları

Meme cerrahisinde son yıllarda uygun hastalarda rutin olarak uygulanan meme koruyucu cerrahi

karaciğer cerrahisi; Üst düzey deneyim ve  özellik arzeden bir cerrahidir. Karaciğerin  kendi hücrelerinden kaynaklanan tümörleri; adenom, hemanjiom yada hepatoselüler karsinomlar, safra yolları tümörleri, ve  başka organlardan (kalınbarsak, rektum vb. ) karaciğere metastaz yapmış tümörlerin cerrahisi

Obezite (şişmanlık) cerrahisi, Ülkemizde giderek artan sıklıkta yapılmaktadır. Hastanemizde sleeve gastrektomi-tüp mide ameliyatı başarı ile gerçekleştirilmektedir.

Standart ve İleri Laparoskopik Cerrahi: Başta safra kesesi olmak üzere mide fıtığı ve ona bağlı reflü hastalığı, apandisit, kasık fıtığı, dalak, böbrek üstü bezi kitleleri, mide ve kalın bağırsak kanseri hastalıklarının laparoskopik cerrahi tedavisi.

İlgili Uzmanlarımızİlgili Uzmanlarımız
Op.Dr.Mikail KAYA
(Genel Cerrahi, Başhekim)

Op.Dr.Ahmet Zeki AYDIN
(Genel Cerrahi Uzmanı)

Op.Dr. Eyüp SEVİM
(Genel Cerrahi Uzmanı)

Op.Dr.Sinan TEZER
(Genel Cerrahi Uzmanı ( Obezite ve Metabolik Cerrahi))

SAĞLIĞINIZI YAKINDAN TAKİP EDİN!