SAYGI
BRANSLAR

Yeni Doğan Yoğun Bakım

Ünitemizde, prematüre yeni doğanlar, düşük doğum ağırlığı olan yeni doğanlar, riskli tüm yeni doğanlar, solunum sıkıntısı olan yeni doğanlar tedavi ve takip edilmektedir. Ayrıca bir aydan daha büyük çocuklara da yoğun bakım hizmeti verilmekte olup gerek görülen tüm branşlarda 24 saat konsultasyon imkânı mevcuttur.

Ünitemizde verilen hizmetler:

Solunum desteği: En ileri düzeyde HFO, mekanik ventilasyon, nitrik oksit gibi solunum destekleri dahil tüm invaziv ve noninvaziv solunum destek tedavileri uygulanabilmektedir.

Fototerapi: Sarılıklı bebeklerde vazgeçilmez tedavi yöntemi olan bu yöntem için hastanemizde LED ışıklı, sarılığı oluşturan bilirübin maddesini en hızlı şekilde düşüren cihazlar kullanılmaktadır. Bu sayede sarılıklı bebeklerde kan değişimi ihtiyacı çok nadir olmaktadır.

Göbek katateri ve perkütan santral katater uygulaması: Sık kan alınması ve uzun süre damardan beslenmesi gereken bebekler için yerleştirilen kataterler ile hem bebeklerin hem daha az işleme maruz kalması hem de takibinde kolaylıklar sağlanmaktadır. Ayrıca prematüre bebeklerde ve durumu stabil olmayan bebeklerde göbek arterinden kan basıncı izlemi yapılabilmektedir.

Total parenteral nutrisyon: Beslenemeyen bebeklerde çok önemli olan protein, şeker, yağ, vitamin gibi tüm besin ögeleri hastanemizde hazırlanarak damar yoluyla verilebilmektedir.

Toraks tüpü takılması: Akciğerde hava kaçağı yeni doğan bebeklerde sıklıkla görülen bir durumdur. Biriken havanın bir tüp yardımıyla boşaltılması solunumu rahatlatmaktadır.

Retinopati muayenesi: Prematüre bebeklere özel göz muayenesi ve gerektiğinde buna yönelik her türlü tedavi uygulanabilmektedir.

Kan değişimi: Sarılıklı bebeklerde artık daha az da olsa zaman zaman kan değişimine ihtiyaç olabilmektedir.

İşitme testi

Topuk kanı alınması

İlgili Uzmanlarımızİlgili Uzmanlarımız
Doç.Dr.Hakan UZUN
(Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı)

İlgili Hastalıklarİlgili Hastalıklar - Tümünü Göster

SAĞLIĞINIZI YAKINDAN TAKİP EDİN!