NIFTY™ Test

NIFTY™ Test (Non-invaziv: Girişimsel Olmayan Genetik Analiz), bebek DNA’sında fazla ya da eksik genetik bilgiden kaynaklanan Downsendromu ve diğer belirli genetik durumları tarayan bir non-invaziv prenatal testtir (genellikle NIPT olarak adlandırılır). NIFTY™, anneden az miktarda kan almayı içerir ve 10. haftadan itibaren yapılabilir. Sonuçlar 10 iş günü içerisinde alınabilir. NIFTY™, geleneksel tarama metotlarından daha yüksek başarı oranına sahiptir ve amniyosentez gibi invaziv (girişimsel) prosedürlerin aksine anne veya bebek için düşük riski oluşturmaz.

En gelişmiş genetik sekans teknolojisini kullanan NIFTY™, doğumda en sık görülen üç trizomi durumu olan Downsendromu, Edwards sendromu ve Patau sendromunun tespitinde %99 başarıya sahiptir.

NIFTY™ ne taraması yapar?

NIFTY™, doğumda en sık görülen üç trizomi durumu olan Downsendromu, Edwards sendromu ve Patau sendromunun tespiti için tarama yapar. Bağımsız doğrulama çalışmaları NIFTY™ testinin bu durumların tespitinde %99 hassasiyet oranına sahip olduğunu göstermiştir. NIFTY™ ayrıca delesyonsendromları ve cinsiyet kromozomları anöploidileri gibi diğer genetik durumlar için test opsiyonları sunar. Unutmayın, herhangi bir genetik test yaptırmadan önce her zaman test edilecek koşulları tamamıyla anlamak için yetkin bir sağlık personeline danışmak önemlidir.

Trizomi durumları için test hizmetleri ikiz gebelik, taşıyıcı anne ve tüp bebek durumları için uygundur.

 

İlgili Uzmanlarımızİlgili Uzmanlarımız
Uzm.Gülcan BAYTOK
(Biyokimya Ve Klinik Biyokimya Uzmanı)

İlgili Branşlarİlgili Branşlar
Tıbbi Biyokimya

SAĞLIĞINIZI YAKINDAN TAKİP EDİN!