Atrioventriküler blok

Kulakçıkta oluşan elektriksel uyarının karıncığa iletilmesini sağlayan ileti yollarından atrioventriküler yolun yavaşlaması, engellenmesi sonucunda ortaya çıkan durumdur. Elektrokardiyografi çekilerek tanısı konur. Birinci, ikinci ve üçüncü derece AV blok olarak ayrılır. 

Birinci derece AV bloklar iyi seyirlidir ve hastaların ciddi bir şikayeti yoktur. Kalp ritmini düzenlemek için kullanılan ilaçlar nedeniyle de oluşabilir. 
İkinci derece bloklarda EKG değişiklikleri daha çeşitli olabilir. Hastalar birinci derece bloklara göre daha halsiz ve yorgundur.     
Üçüncü derece AV bloklar "tam blok" olarak da adlandırılır. Kulakçık ile karıncık arasındaki bağlantı tamamen kopmuştur, birbirlerinden bağımsız çalışırlar. Kalp atım sayısı dakikada 60 veya altında olur.  

İlgili Uzmanlarımızİlgili Uzmanlarımız
Uzm.Dr.Tülin KURT KARAKÖSE
(Kardiyoloji Uzmanı)

İlgili Branşlarİlgili Branşlar
Kardiyoloji

SAĞLIĞINIZI YAKINDAN TAKİP EDİN!