Pulmoner embolizm

Akciğer atardamarının veya dallarının gaz, katı veya sıvı maddelerle tıkanması sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır.

İlgili Uzmanlarımızİlgili Uzmanlarımız
Uzm.Dr.Tülin KURT KARAKÖSE
(Kardiyoloji Uzmanı)

Uzm.Dr. Nesrin YAVUZ
(Göğüs Hastalıkları Uzmanı)

İlgili Branşlarİlgili Branşlar
Kardiyoloji
Göğüs Hastalıkları

SAĞLIĞINIZI YAKINDAN TAKİP EDİN!