Gangren

Derinin bir bölümünün, besleyen atardamarın yetersizliğinden dolayı canlılığını yitirmesidir.

Pyoderma gangrenosum

Küçük kırmızı kabarıklıklarla karakterize bir iltihabi deri hastalığıdır. Bu kırmızı kabarıklıklar sonradan yaraya dönüşebilir.

Gazlı gangren

Clostridium cinsi, yerleştikleri dokuda gaz üreten bakterilerin oluşturduğu bir enfeksiyon hastalığıdır. Yaralara bulaşarak hastalık yapar. Klostridial Myonekroz olarak da bilinir.

İlgili Uzmanlarımızİlgili Uzmanlarımız

İlgili Branşlarİlgili Branşlar

SAĞLIĞINIZI YAKINDAN TAKİP EDİN!