Akut böbrek yetmezliği

Böbreğin hasar göremesi sonucu meydana gelen böbrek fonksiyonlarının aniden kaybıdır. Bu durumda normalde böbreklerin çıkardığı azotlu (üre ve kreatinin) ve azotsuz atıklar vücutta birikir. 

Böbreğin kanı süzme yeteneğini gösteren glomerüler filtrasyon hızı günler-haftalar içerisinde aniden düşer.
ABY sebepleri böbrek öncesi, böbreğe ait ve böbrek sonrası olarak üç grupta incelenir:

Böbrek öncesi nedenler (Prerenal azotemi) : 
- Vücuttaki kan miktarında azalma (Kusma-İshal sonucu, Şeker hastalarında idrarla kayıp sonucu, Yanıklarla kayıplar sonucu)
- Damarlardaki kan miktarında azalma (Kanamalar sonucu, Nefrotik sendromda, Travma ve cerrahi işlemler sonucunda kayıplar)
- Kalp hastalıkları nedeniyle kanın vücuda yeterince pompalanamaması
- Böbrek damarlarında daralma sonucu
- İlaç kullanımı sonucu


Böbrekten kaynaklanan nedenler (Renal ABY) :
- Böbreğin kanlanamaması
- Böbreğin toksinlere ve ilaçlara maruz kalması
- Böbrek damar hastalıkları
- Böbrek enfeksiyonları


Böbrek sonrası nedenler (Postrenal ABY) : 
- Üreter darlığı
- Üreter-Mesane birleşim yeri darlıkları
- Mesane tümörleri
- Kanamalı mesane enfeksiyonları
- Mesanenin sinirsel iletiminde bozukluk olması
- Böbrekte-Mesane yolunda taş


Hastalık bulguları: Bulantı-kusma, idrar miktarında azalma, tansiyon yüksekliği, karın boşluğunda sıvı birikmesi ve bunun sonucunda karında şişlik ve gerginlik, şuur bozukluğu, nabızda artış, bacaklarda ödemdir.

Yetmezlik sırasında hastalarda idrar miktarında azalma görülür. İyileşme döneminden önce ise idrar miktarı artar. İyileşme döneminde azot yıkım ürünleri kreatinin ve kan üre azotu normal seviyelere döner.    

İlgili Uzmanlarımızİlgili Uzmanlarımız
Uzm.Dr.Mustafa AYDOĞDU
(İç Hastalıkları Uzmanı)

Uzm.Dr.Hikmet ŞENDAĞ
(İç Hastalıkları Uzmanı)

Prof. Dr. Reha ERKOÇ
(Profesör Doktor)

Op.Dr.Arif Mete ERGEN
(Üroloji Uzmanı)

İlgili Branşlarİlgili Branşlar
İç Hastalıkları (Dahiliye)
Üroloji

SAĞLIĞINIZI YAKINDAN TAKİP EDİN!