SAYGI
KURUMSAL

Kalite Direktörü

Ahmet AYDIN

Kalite Yönetimi ve Eğitim Koordinatörü 

Semra YILDIZ

 

Çalışan Sağlığı Komitesi

Ekip Başkanı / Tıbbi Hizmetler Direktörü Op. Dr. Mikail KAYA (Tıbbi Yönetici)

Başkan Yardımcısı /Yönt. Kur. Bşkn.Vekili Dr. Semih Emre AYYILDIZ(İdari Yönetici)

Başkan Yardımcısı / Yönt. Kur. Bşkn. Vekili  Mehmet Fatih DEMİRCİ (İdari Yönetici)

Başkan Yardımcısı /Hasta Hizmetleri Direktörü Ahmet AYDIN (İdari Yönetici)

Sekreter / Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Nursen BİLGİÇ

Üye Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Mikail KAYA (İşyeri Hekimi)

Üye Hasta Hizmetleri Direktörü :Ahmet AYDIN(İdari Yönetici)

Üye Mali İşler Direktörü Hüsamettin NURSOY (Kurul Üyesi)

Üye  Kalite Yönetimi ve Eğitim Koordinatörü Semra YILDIZ (Kalite)

Üye İş Güvenliği Uzmanı Melike Deniz AYDIN

Üye  İşyeri Hemşiresi Songül BIYIK

Üye  Enfeksiyon Hemşiresi :Elif ÇALMAŞUR

Üye  Laboratuar Teknikeri :Murat AKÖZ

Üye  Radyoloji Teknikeri :Sedef YILDIZ

Üye  Anestezi Teknikeri :Ebru ŞAHİN

Üye  E.Y.B.Ü Sorumlu Hemşiresi İbrahim ŞAHİN 

Üye  Y.D.Y.B.Ü Sorumlu Hemşiresi Duygu ÇAP

Üye Güvenlik Amiri  İbrahim KESKİNOĞLU (Tesis Müdürü)

 

 Disiplin Kurulu Komitesi

Ekip Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Uz.Dr .Ahmet AYYILDIZ

kip Başkanı Vekili Yönetim  Kur. Bşk.Vekili  Dr. Semih Emre AYYILDIZ

Ekip Başkanı Vekili  Yönetim Kur. Bşk.Vekili  Mehmet Fatih DEMİRCİ

Üye Hasta Hizmetler Direktörü Ahmet AYDIN

Üye Mali İşler Direktörü Hüsamettin NURSOY

Üye Tıbbı Hizmetler Direktörü Op.Dr. Mikail KAYA

Üye Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Nursen BİLGİÇ

Sekreter  Kalite Yönetimi ve Eğitim Koordinatörü Semra YILDIZ

 

Eğitim Komitesi 

Ekip Başkanı Yönt. Kur. Başk.Vekili .Dr.Semih Emre AYYILDIZ (Tıbbi Yönetici)

Ekip Başkan Vekili Hasta Hizmetler Direktörü Ahmet AYDIN  (İdari Yönetici)

Sekreter İşyeri ve Eğitim Hemşiresi Songül BIYIK

Üye Kurumsal İletişim ve Hasta Hakları Müdürü Derya AYDIN DEMİR

Üye  Kalite Yönetimi ve Eğitim Koordinatörü Semra YILDIZ (Kalite)

Üye  Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Nursen BİLGİÇ

Üye  Dahiliye Uz.Dr. Hikmet ŞENDAĞ

Üye  Enfeksiyon Hemşiresi :Elif ÇALMAŞUR

Üye  Hasta Hizmetleri Müdürü Özlem ÇİĞDEM 

 

Enfeksiyon Kontrol Komitesi 

Ekip Başkanı   Başhekim / Tıbbı Hizmetler Direktörü Op. Dr. Mikail KAYA

Ekip Başkan Vekili Klinik Mikrobiyoloji  Uzman Dr. Nadide MİROĞLU

Sekreter  Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Nursen BİLGİÇ

Üye  Kalite Yönetimi ve Eğitim Koordinatörü  Semra YILDIZ

Üye   Hasta Hizmetler Direktörü  Ahmet AYDIN

Üye   Genel Cerrahi,Uzman Dr. Zeki AYDIN 

Üye   Dahiliye Uzman Dr. Hikmet ŞENDAĞ

Üye   Anestezi ve Reanimasyon  Uzmanı Dr. Çetin DURAN

Üye   Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Dr. Nazan SOĞUKOĞLU

Üye   Enfeksiyon kontrol hemşiresi Elif ÇALMAŞUR

 

Etik Kurul Komitesi

Ekip Başkanı Başhekim Op. Dr. Mikail KAYA

Sekreter  Kalite Yönetimi ve Eğitim Koordinatörü Semra  YILDIZ

Üye   Op.Dr  Ahmet Zeki AYDIN

Üye   Uz.Dr. Mustafa AYDOĞDU

 

Hasta Güvenliği Komitesi 

Ekip Başkanı/ Tıbbı Hizmetler Direktörü Op.Dr..Mikail KAYA (Tıbbi Yönetici)

Başkan Yardımcısı  Yönt. Kur. Bşkn.Vekili Dr. Semih Emre AYYILDIZ (İdari Yönetici)

Başkan Yardımcısı Yönt. Kur. Bşkn. Vekili Mehmet Fatih DEMİRCİ  (İdari Yönetici)

Başkan Yardımcısı  Hasta Hizmetleri Direktörü Ahmet AYDIN (İdari Yönetici)

Sekreter  Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Nursen BİLGİÇ

Üye  KaliteYönetimi ve Eğitim Koordinatörü Semra YILDIZ (Kalite)

Üye  Enfeksiyon Hemşiresi Elif ÇALMAŞUR

Üye  Cerrahi Branş  Uzmanı  Op.Dr. Zeki AYDIN

Üye  Dahili Branş Uzmanı Mustafa AYDOĞDU

Üye  Anestezi Ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Çetin DURAN

Üye  Mikrobiyoloji Uzmanı Nadide MİROĞLU

Üye  Eczacı Kıymet DAĞHAN

Üye  Bilgi İşlem Sorumlusu Sinan DEMİRCİ

Üye  Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi  Nursen BİLGİÇ   

Üye  Cerrahi Servis Sorumlu Hemşiresi Saniye DAĞ

 

Hasta Hakları Komitesi

Ekip Başkanı   Yönt. Kur. Bşk.Uz. Dr.Ahmet AYYILDIZ      

Ekip Başkan Vekili  Yönt. Kur. Bşk. Vekili Dr. Semih Emre AYYILDIZ

Ekip Başkan Vekili  Yön. Kur. Bşk. Vekili Fatih DEMİRCİ 

Sekreter  Hasta Hakları Müdürü Derya AYDIN DEMİR

Üye  Hasta Hizmetleri Direktörü  Ahmet AYDIN

Üye  Tıbbı Hizmetler Direktörü Op. Dr. Mikail KAYA

Üye Kurumsal İletişim Müdürü Derya AYDIN DEMİR     

Üye  Kalite Yönetimi ve Eğitim Koordinatörü Semra YILDIZ

Üye  Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Nursen BİLGİÇ

Üye  İşletme Müdürü İbrahim KESKİNOĞLU

Üye Hosteslik Hizmetleri Müdürü Özlem ÇİĞDEM 

 

Tesis Güvenliği Komitesi Üyeleri

Ekip Başkanı  Yönt. Kur. Bşkn. Vekili Dr. Semih Emre AYYILDIZ (Tıbbi Yönetici)

Ekip Başkan Vekili  Yönt.Kur. Bşkn.Vekili Mehmet Fatih DEMİRCİ  (İdari Yönetici)

Ekip Başkan Vekili Destek Hizmetleri Direktörü İlyas DEMİRCİ (Acil  Durum Yöneticisi)

Ekip Başkan Vekili Hasta Hizmetler Direktörü .Ahmet AYDIN (Tıbbi Cihaz Yöneticisi)

Sekreter Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Nursen BİLGİÇ (Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi)

Üye Güvenlik Amiri İbrahim KESKKİNOĞLU (Tesis Müdürü)

Üye Kalite Yönetimi ve Eğitim Koordinatörü  Semra YILDIZ (Kalite)

Üye Teknik Servis Sorumlusu  Faruk ACAR

Üye İş  Güvenliği Uzmanı Melike Deniz AYDIN

Üye Lab.Sorumlu Teknikeri  Murat AKÖZ

Üye Acil.Sorumlu Hemşiresi Songül BIYIK

 Transfüzyon Komitesi

Ekip Başkanı/ Tıbbı Hizmetler Direktörü Op.Dr..Mikail KAYA (Tıbbi Yönetici)

Ekip BAşkan Vekili  Op. Dr. Serap KOBYA GÜLTEPE (2. Sorumlu Hekim)

Üye  Mikrobiyoloji Uzmanı Nadide MİROĞLU

Üye  KaliteYönetimi ve Eğitim Koordinatörü Semra YILDIZ (Kalite)

Üye Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Nursen BİLGİÇ (Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi)

Üye  Dahiliye Uzman Dr. Hikmet ŞENDAĞ

Üye  Cerrahi Branş  Uzmanı  Op. Dr.. Zeki AYDIN

Üye  Üroloji Uzmnaı Op. Dr. Arif Mete ERGEN 

Üye   Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Emsal CÜRE

Üye   ÇocukSağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazan SOĞUKOĞLU

Üye  Anestezi Ve Reanimasyon Uzmanı Dr.Çetin DURAN

Üye  Kadın HAstalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nadire Nihan ÇETİN BATKI

Üye Murat AKÖZ

Üye Seher YILDIRIM

Üye Ayşe KAZEL

Üye Duygu ÇAP

Üye Musa DEMİRDAŞ

Üye Saniye DAĞ 

Üye Habibe DEV

 

 

SAĞLIĞINIZI YAKINDAN TAKİP EDİN!